Kauplemistingimused

Perefestivali „Lasteparadiis“ laat ja piknikuala 30.05.2020 kell 11.00-16.30

1.1. Perefestivali „Lasteparadiis“ laat toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses.

1.2. Sündmusele on oodatud kauplema isikud/ettevõtted kes pakuvad omavalmistatud, algupärast, rahvuslikku kaupa, disainitooteid, kohalikku toidukaupa. Piknikualale ootame toitlustajajaid, kes pakuvad tervislikku tänavatoitu. Laada Korraldajatel on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku eelpool mainitud kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti Korraldajate arvates laada/sündmuse eesmärgiga.

1.3. Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise ees.

1.4. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

1.5. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.

1.6. Toitlustajad kauplevad piknikualal, mis asub peaplatsil.

1.7. Auto jätmine laadaplatsile pole lubatud (va erikokkulepped piknikualal).

1.8. Kauplemispinna hinnad laadaplatsil (sh kaupleja magusatänaval):

1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m kuni 19. mai – 35 €

Laiema pinna vajadusel on iga järgmine meeter – 8 €

Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad alates 20. maist on kahekordsed.

1.9. Kauplemispinna hinnad piknikualal (kehtib ka toitlustajatele magusatänaval):

1 moodul laiusega 3 m ja sügavusega 5 m kuni 19. mai – 50 €

Laiema pinna vajadusel on iga järgmine meeter – 10 €

Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad alates 20. maist on kahekordsed.

1.10. Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:

1 kW 13 €,

2 kW 26 €,

3 kW 39 €,

4 kW 52 €.

Igal tarbijal, kes kasutab laadaplatsil, elektrit, peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse ja pikendusjuhtmed. Kõigile hindadele lisandub käibemaks.

1.11. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada: 30. mai ajavahemikus kl 9.00 – 10.30.

1.12. Kauplemiskoha laadaalal saab demonteerida ja teisaldada alates kl 16.30 (piknikualal alates 18.00).

Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

E-post: laat@kodukyla.ee

Telefon: +372 53 458 450